Autoriaus Archyvai: Rolandas

Delegatų suvažiavimo sprendimai.

2019 m. lapkričio 20 d,. įvyko Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos delegatų suvažiavimas, kurio metu buvo išrinkti nauji draugijos valdymo organai: draugijos pirmininkas, valdyba ir revizijos komisija. Į suvažiavimą buvo išrinkti 77 delegatai nuo draugijos medžiotojų klubų ir būrelių ir … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą

Dlegatų suvažiavimas.

Pranešame, kad 2019-11-20 d. 18:00 val. Kepyklos g. 17, Alytus, įvyks Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos visuotinis delegatų suvažiavimas. Suvažiavimo darbotvarkė: Suvažiavimo pirmininko rinkimai. Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai. Suvažiavimo balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Draugijos pirmininko skyrimas (rinkimas). Draugijos valdybos narių skaičiaus … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą

In memoriam Algirdas Baltulis

Netikėtai mirė medžiotojų bendruomenės narys Algirdas Baltulis. Nuoširdi užuojauta šeimai, artimiesiems, bičiuliams. Velionis bus pašarvotas 2019-10-10 17 val. Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios koplytėlėje, Jurgiškių g.4, Alytus. Laidotuvės 2019-10-11 15val.

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą

Susirinkimas

2019-09-23 d. 17:30 val. kviečiamas draugijos narių susirinkimas. Darbotvarkė: 1 Dėl Alytus medžiotojų ir žvejų draugijos įstatų patvirtinimo. 2 Dėl įgaliojimų suteikimo pasirašyti ir įregistruoti įstatus Juridinių asmenų registre. 3 Einamieji klausimai. Draugijos valdyba.  

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą

Š.m. rugsėjo 5 dieną 17,00 val. kviečiamas Draugijos valdybos narių ir klubų bei būrelių atstovų posėdis. Posėdžio vieta: T.Vaižganto 5A, Alytus. Posėdžio dienotvarkė: 1. Naujų Alytaus MŽD įstatų aprobavimas ir jų teikimas tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui. 2. Dėl Alytaus MŽD … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą

Laba diena,gerb. Kolegos  Š,m. rugpjūčio 22 dieną 17 valandą kviečiamas Draugijos valdybos narių {patvirtintų 2011.11.03 d. vykusioje Draugijos narių konferencijoje} ir klubų bei būrelių atstovų posėdis. Posėdžio vieta: T.Vaižganto g.5A, Alytus {Draugijos buveinė} Posėdžio dienotvarkė: 1. Naujos redakcijos Draugijos įstatų … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą

Pakeistos medžioklės taisyklės

Aplinkos ministras pakeitė medžioklės taisykles. Pagrindiniai pakeitimai: elninių žvėrių vidurius galima palikti sumedžiojimo vietoje. Įsakymo Nr. D1-291.

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą

Elninių žvėrių limitai 2019/2020 m.

Paskelbtas elninių žvėrių limitas 2019/2020 m. Pažiūrėti galima čia.

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą

Sumedžioti vilkai

Paskelbta informacija apie sumedžiotus vilkus 2018/19 m. sezoną.

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą

Paskelbta nauja forma plėšrūnų apskaitai

Pastebėję vilką, lūšį ar rudąjį lokį medžiotojai privalo užpildyti formą, kurią rasite čia.

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą