Nutraukiama vilkų medžioklė 2019/20 m. sezoną

Image result for vilkų medžioklė

Vilkų medžiojimas Lietuvos Respublikos teritorijoje 2019-2020 metų medžioklės sezono metu nutraukiamas.

Leidimai paimti vilkus iš gamtos išduodami Saugomų rūšių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Nuoroda į Aplinkos ministro įsakymą >>>

 

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą

Teoriniai mokymai pradedantiems medžioklinių šunų vedliams

2020 m. vasario 8, 15 ir 22 dienomis (šeštadieniais) Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija rengia teorinius mokymus pradedantiems medžioklinių šunų vedliams.

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą

Nauja medžioklės lapo forma ir pranešimai apie pilkųjų kiškių medžioklę

Lietuvos Respublikos  Aplinkos ministras 2019-09-30 d. įsakymu Nr. D1-81, kuris įsigaliojo nuo 2019-11-01 d., patvirtino naują pavyzdinę medžioklės lapo formą.

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą

Susitikimas su Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus valdybos viršininku S. Pociumi

2020-01-07 d. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Alytaus skyriuje įvyko Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko Vytauto Kucevičiaus susitikimas su Skirmantui Pociui, kuriame taip pat dalyvavo ir Gyvosios gamtos inspekcijos viršininkas Jonas Jarmalavičius.

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą

2019-12-18 Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos posėdžio sprendimai

2019-12-18 d. įvyko pirmasis naujai išrinktos Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos posėdis. Posėdis buvo pradėtas pateikiant valdybos nariams atliktą revizijos komisijos aktą apie Draugijos ūkinę ir finansinę būklę 2019 metais.

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą

Su Naujais metais!

Gerbiami Alytaus krašto medžiotojai ir žvejai,

Sveikinu visus Jus su prasidėjusiais naujais 2020-aisiais metais. Tebūnie šie metais dosnūs Jums prasmingais darbais, turtingi sėkme ir laime.

Na o kaip medžiotojams ir žvejams dar noriu palinkėti gražaus ir turiningo poilsio gamtoje bei įspūdingų trofėjų.

Alytaus MŽD pirmininkas
Vytautas Kucevičius

Paskelbta temoje NAUJIENOS | komentarai 2

Mieli Alytaus krašto medžiotojai,

Sveikiname Jus visus su gražiausiomis žiemos šventėmis!
Šilumos ir jaukumo Jūsų namams, darbuose naujų, drąsių idėjų ir jų įgyvendinimo!
Tegu ateinantys Metai Jums padovanoja daug gražių akimirkų gamtoje ir puikių medžioklės trofėjų!

Alytaus MŽD valdyba

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą

Delegatų suvažiavimo sprendimai.

2019 m. lapkričio 20 d,. įvyko Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos delegatų suvažiavimas, kurio metu buvo išrinkti nauji draugijos valdymo organai: draugijos pirmininkas, valdyba ir revizijos komisija. Į suvažiavimą buvo išrinkti 77 delegatai nuo draugijos medžiotojų klubų ir būrelių ir visi 77 išrinkti delegatai dalyvavo šiame suvažiavime.

Skaitykite toliau

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą

Dlegatų suvažiavimas.

Pranešame, kad 2019-11-20 d. 18:00 val. Kepyklos g. 17, Alytus, įvyks Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos visuotinis delegatų suvažiavimas. Suvažiavimo darbotvarkė:

  1. Suvažiavimo pirmininko rinkimai.
  2. Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai.
  3. Suvažiavimo balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
  4. Draugijos pirmininko skyrimas (rinkimas).
  5. Draugijos valdybos narių skaičiaus nustatymas ir valdybos narių skyrimas (rinkimas).
  6. Draugijos revizinės komisijos narių skaičiaus nustatymas ir skyrimas (rinkimas)
  7. Einamieji klausimai.

 

Draugijos valdyba

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą

In memoriam Algirdas Baltulis

Netikėtai mirė medžiotojų bendruomenės narys Algirdas Baltulis.

Nuoširdi užuojauta šeimai, artimiesiems, bičiuliams.
Velionis bus pašarvotas 2019-10-10 17 val. Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios koplytėlėje, Jurgiškių g.4, Alytus.

Laidotuvės 2019-10-11 15val.

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą