APIE MUS

Alytaus medžiotojų ir žvejų draugija yra Medžiotojų asociacija (žr.l Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 2 straipsnio 19 d), kurios tikslai yra šie:

 • Vienyti medžiotojų bei žvejų klubus ir būrelius bei pavienius medžiotojus ir žvejus, bei koordinuoti jų veiklą;
 • ugdyti taurų medžiotojų ir žvejų požiūrį į gamtą, saugoti ir gausinti laukinių žvėrių, paukščių, žuvų ir kitų gyvūnų išteklius, rūpintis populiacijų struktūromis, produktyvumu, sąveika su aplinka, ekologine pusiausvyra;
 • puoselėti medžioklės ir žūklės kultūrą bei tradicijas, kelti medžiotojų kvalifikaciją

Alytaus medžiotojų ir žvejų draugija teikia paslaugas medžiotojams ir medžiotojų kolektyvams :

 • Organizuoja mokymus ir kursus savo kvalifikaciją pageidaujantiems kelti  medžiotojams, bei  asmenims, norintiems tapti medžiotojais. Tam turime sukūrę gerą mokomąją bazę;
 • Organizuoja medžioklės trofėjų kasmetines apžiūras, regionines medžioklės trofėjų parodas, regionines ir Draugijos šaudymo varžybas bei kitus su medžiokle susijus renginius;
 • Atstovauja medžiotojų interesus valdžios institucijose;
 • Gina medžiotojų teises teisėsaugos ir teisėtvarkos įstaigose bei medžioklę kontroliuojančiose institucijose;
 • Tarpininkauja žemės bei miškų savininkų ir medžiotojų interesams siekiant tarpusavio santykių gerinimo ir supratimo;
 • Valstybinėms institucijoms teikia savo siūlymus, susijusius su medžioklę reglamentuojančių teisės aktų pakeitimais ir medžioklės ūkio tvarkymo klausimais;
 • Viešina ir platina mokslinę, švietėjišką, medžioklės tradicijas populiarinančią literatūrą;
 • Rašo ir publikuoja straipsnius, susijusius su medžiojamosios gyvūnijos racionaliu naudojimu ir saugojimu;
 • Propaguoja ir remia valstybės vykdomą gamtosauginę programą;
 • Teikia visokeriopą paramą medžiotojams. 

Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos paslaugų įkainiai – spausti čia >>>

 

***