APIE MUS

DRAUGIJOS VEIKLA
Alytaus medžiotojų ir žvejų draugija teikia paslaugas medžiotojams ir medžiotojų kolektyvams :

  • Organizuoja mokymus ir kursus savo kvalifikaciją pageidaujantiems kelti  medžiotojams, bei  asmenims, norintiems tapti medžiotojais. Tam turime sukūrę gerą mokomąją bazę;
  • Organizuoja medžioklės trofėjų kasmetines apžiūras, regionines medžioklės trofėjų parodas, regionines ir Draugijos šaudymo varžybas bei kitus su medžiokle susijus renginius;
  • Atstovauja medžiotojų interesus valdžios institucijose;
  • Gina medžiotojų teises teisėsaugos ir teisėtvarkos įstaigose bei medžioklę kontroliuojančiose institucijose;
  • Tarpininkauja žemės bei miškų savininkų ir medžiotojų interesams siekiant tarpusavio santykių gerinimo ir supratimo;
  • Valstybinėms institucijoms teikia savo siūlymus, susijusius su medžioklę reglamentuojančių teisės aktų pakeitimais ir medžioklės ūkio tvarkymo klausimais;
  • Viešina ir platina mokslinę, švietėjišką, medžioklės tradicijas populiarinančią literatūrą;
  • Rašo ir publikuoja straipsnius, susijusius su medžiojamosios gyvūnijos racionaliu naudojimu ir saugojimu;
  • Propaguoja ir remia valstybės vykdomą gamtosauginę programą;
  • Teikia visokeriopą paramą medžiotojams. 

Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos paslaugų įkainiai – spausti čia >>>

ISTORIJA

1920 metų spalio 27 d. Gamtos tyrinėjimo stoties direktorius prof. Tadas Ivanauskas, Miškų departamento direktorius, miško tipologijos mokslo Lietuvoje pradininkas Povilas Matulionis, Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos tarnautojai Elijošius Nonevičius, Jeronimas Paulionis ir Lietuvos kariuomenės vyresnysis leitenantas Bronius Žvynys įteikė raštą Kauno miesto ir apskrities viršininkui, prašydami įregistruoti Lietuvos taisyklingosios medžioklės ir žūklės draugiją ir patvirtinti jos įstatus.

Lietuvos taisyklingosios medžioklės ir žūklės draugija buvo įregistruota 1921 metų vasario 7 d. 

1921 metais profesoriaus P. Matulionio iniciatyva įkurta Lietuvos taisyklingosios medžioklės ir žūklės draugijos skyrius – Alytaus medžiotojų ir žvejų draugija.

Tais pačiais metais buvo įkurtos dar dvi Draugijos, Trakuose ir Seinuose. Alytaus draugijoje buvo įregistruota 17, Trakuose 92, o Seinuose 32 medžiotojai. 

Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 metais Alytaus draugija vienijo 42, o Seinų draugija 39 medžiotojus.
1940 m. Vidaus reikalų ministro pavaduotojo nutarimu draugija, kaip ir kitos visuomeninės orga­nizacijos, buvo uždaryta, nes, „esamomis sąlygomis šios organizacijos vei­kimas yra nesuderinamas su valstybės saugumo reikalais“.

Medžiotojų draugijos pradėjo atgimti tik po karo. Šio atgimimo pradininku vėl buvo žymusis gamtininkas prof. T. Ivanauskas su keletu bendraminčių 1945 įkūręs Kauno medžiotojų draugiją. Po to draugijos pradėjo steigtis ir kitose Lietuvos vietose

1947 m. gruodžio mėn. 29 d. buvo atkurta ir Alytaus draugija. Jos pirmininku tapo Henrikas Petrauskas.

Netrukus po to visos regioninės medžiotojų drau­gijos suvienytos į Lietuvos TSR medžiotojų draugiją. 1960 m. prie šios draugijos prisi­jungė žvejai mėgėjai, todėl ji pavadinta Lietuvos TSR medžiotojų ir žvejų draugija. Nuo 1989 m. jos pavadinimas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija (Lietuvos MŽD), Alytuje veikė LMŽD Alytaus skyrius.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Alytaus medžiotojų ir žvejų draugija 1996 m. gegužės mėn 08 d. buvo įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Šiuo metu Alytaus medžiotojų ir žvejų draugija vienija 16 medžiotojų klubų ir būrelių, kuriems priklauso beveik 500 narių (tikslus narių skaičius kasmet kinta). 

DRAUGIJOS (LMŽD Alytaus skyriaus) VADOVAI:

1947-1948 m. –  Henrikas Petrauskas
1948-1949 m. –  Antanas Tuminauskas
1949-1953 m. –  Stasys Kudirka
1953-1953 m. –  Jonas Sabaitis
1953-1955 m. –  Alinas Čepukėnas
1956-1959 m. –  Vytautas Petrauskas
1959-1963 m. –  Bronius Šileikis
1963-1964 m. –  Stasys Naruševičius
1964-1966 m. –  Kazys Karazija
1966-1976 m. –  Vautas Riauba
1976-1981 m. –  Stasys Plungė
1981-1984 m. –  Virgilijus Laurinaitis
1984-1986 m. –  Albinas Slavickas
1986-1989 m. –  Antanas Minkevičius
1989-1997 m. –  Bronius Stumbrys
1997-2019 m. –  Evaldas Dainauskas
Nuo 2019 m. –   Vytautas Kucevičius

***