TEISĖ

ALYTAUS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS DOKUMENTAI

Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos įstatai

Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos Valdybos darbo reglamentas

Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos Revizijos komisijos darbo reglamentas

Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos nario balsavimo raštu biuletenis

Apdovanojimo „Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos garbės medžiotojas“ medaliu nuostatai

MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMAS IR TAISYKLĖS

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas

Lietuvos Respublikos Medžioklės taisyklės Suvestinė redakcija (2020-02-15 – 2021-03-31

MEDŽIOKLĖS LIMITAI

Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama

Ataskaitos apie medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimą pateikimo tvarka

Savivaldybių medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisijos

GYVŪNŲ APSAUGA IR SAUGOMOS RŪŠYS

Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas

Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas

Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašas

Vilko (Canis lupus) apsaugos planas

ELNINIŲ ŽVĖRIŲ ATRANKA IR APŽIŪROS

Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatai ir Medžioklės trofėjų apžiūros tvarka
pastaba: atskirų gyvūnų rūšių atrankinius požymius žiūrėkite šio teisės akto prieduose

 

MEDŽIOKLĖS DOKUMENTŲ BEI GYVŪNŲ STEBĖJIMO IR APSKAITOS FORMOS

Forma pildoma plėšrūnų apskaitai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas “DĖL medžioklės dokumentų formų patvirtinimo” Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-11-01)

Medžioklės lapas nuo 2019.11.01

Pranešimas AAD dėl kiškių medžioklės

MEDŽIOTOJŲ KURSŲ IR EGZAMINŲ TVARKA

Medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programa, Medžioklės egzamino tvarka

Medžiotojų selekcininkų kvalifikacijos suteikimo tvarka

GINKLAI IR ŠAUDYKLOS

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas

Šaudymo ir ginklo naudojimo tire ar šaudykloje tvarka

Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašas

VETERINARIJA

Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai

Įsakymas B1-132 2016-02-17 Dėl privalomojo nurodymo vykdyti šernų populiacijos reguliavimą (Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba)

MOKESČIAI UŽ GAMTOS IŠTEKLIUS
MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO LEIDIMAI, MEDŽIOKLĖS PLOTŲ SUDARYMAS

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas

Aplinkosauginių mokesčių ir indeksavimo koeficientai

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracija
Versija 2020-01-16

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklės

Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarka

Rekomendacijos dėl tipinių sutarties dėl medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo (medžiojimo) sąlygų

 

MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTŲ NUOTOLIŲ ATLYGINIMAS

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams  ir miškui apskaičiavimo metodika

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas

Bebrų populiacijos gausos reguliavimo tvarka

LANKYMOSI MIŠKE TAISYKLĖS

Lankymosi miške taisyklės