Alytaus MŽD garbės medžiotojai

Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos apdovanojimas – Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos garbės medžiotojo medalis

 Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos valdyba dar 2016 m. kovo 24 d. posėdyje nutarė įsteigti Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos garbės medžiotojo medalį, kuris būtų įteikiamas labiausiai draugijai ir medžiotojų klubams nusipelniusiems medžiotojams.

Vykdant šį valdybos nutarimą buvo užsakyti, paruošti ir suderinti šio medalio eskizai. Medalio eskizus ruošė žinoma Lietuvoje suvenyrų ir suvenyrinių ženklų gamybos įmonė – UAB „Pajūrio suvenyrai“. Medalio projektas buvo tikrai vykęs, jis susidėjo iš dviejų dalių:

 1. stačiakampės 1×3 cm. dydžio kaladėlės, kurios žaliame emaliuotame fone buvo patalpinta aukso spalvos medžio šakelė ir

  Alytaus MŽD garbės medžiotojo medalis

 2. apvalaus 3,5 cm. skersmens pakabinamo medalio, kurio averse aukso spalvos fone pavaizduotas mūsų draugijos logotipas (stirninas) su užrašu „Alytaus medžiotojų ir žvejų draugija“, o medalio reverse padarytas įrašas „Garbės medžiotojas“.

Suderinus draugijos garbės medžiotojo medalio projektą, 2016 metais pavasarį buvo užsakyti pirmieji 40 vnt. šių medalių komplektų. 2016 m. balandžio 28 d. valdybos posėdžio nutarimu pirmieji pagaminti garbės medžiotojo medaliai buvo įteikti visiems 17 tuometinės draugijos valdybos narių bei dar 16 kitų mūsų draugijos medžiotojų klubų medžiotojų, kuriuos pasiūlė kiekvieno klubo deleguotas valdybos narys.

Tokiu būdu, 2016-2017 m. laikotarpiu Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos garbės medžiotojo medaliu buvo apdovanoti 33 mūsų draugijos medžiotojai. Tačiau vėliau daugiau jokių poslinkių šiuo klausimu Alytaus medžiotojų ir žvejų draugija nedarė ir ilgus metus šis medžiotojų apdovanojimo klausimas buvo pamirštas.

Artėjant Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos 100-ečio jubiliejui, draugijos valdyboje buvo nutarta atgaivinti šią gražią iniciatyvą ir draugijos jubiliejaus proga apdovanoti šiuo garbės medžiotojo medaliu  draugijos medžiotojų būrelių ir klubų veteranus ar labiausiai nusipelniusius medžiotojus.

Tačiau iki to nebuvo aiškių kriterijų už kokius nuopelnus ir kokiems asmenims šis apdovanojimas galėtų būti įteikiamas. Todėl draugijos valdyba 2021 m. spalio  6 d. nutarimu patvirtino „Apdovanojimo Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos garbės medžiotojas medaliu“ nuostatus. Pagal šiuos nuostatus Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos garbės medžiotojo medaliu gali būti apdovanojami mūsų draugijai priklausantys medžiotojai, turintys ne mažesnį kaip 20 metų medžiotojo stažą, už jų svarų indėlį draugijai ir/ar medžiotojų būreliui ar klubui, kuriam jis priklauso, o taip pat už medžioklės tradicijų bei kultūros puoselėjimą bei gamtosauginių idėjų populiarinimą visuomenėje.

Sprendimą dėl apdovanojimo Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos garbės medžiotojo medaliu priima draugijos valdyba, esant medžiotojų klubo ar draugijos pirmininko pasiūlymui. Su šiais nuostatais galima susipažinti mūsų draugijos interneto svetainėje rubrikos „Teisė“ skyriuje „Kiti teisės aktai“ (nuoroda >>> )

Taigi sutvarkius visus teisinius šio apdovanojimo formalumus, vėl buvo kreiptasi į tą pačią įmonę – UAB „Pajūrio suvenyrai“ ir vėl buvo paprašyta pagaminti 20 vienetų šių medalių komplektų. Švenčiant mūsų draugijos 100-ečio jubiliejų, 2021 m. lapkričio 3 d.  Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos garbės medžiotojo medaliai ir diplomai buvo įteikti dar 16 mūsų draugijos medžiotojų. Tokiu būdu šiuo metu Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos garbės medžiotojo medaliu yra apdovanoti 49 mūsų draugijos medžiotojai.

Pagal apdovanojimo nuostatus, draugijoje yra vedamas asmenų, apdovanotų Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos garbės medžiotojo medaliu, registras, kurio sąrašas yra viešinamas draugijos interneto svetainėje. Todėl žemiau pateikiame medžiotojų, kurie yra apdovanoti šiuo garbingu mūsų draugijos apdovanojimu ir kuriems yra suteiktas Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos garbės medžiotojo vardas, sąrašą.

Asmenų, apdovanotų Alytaus medžiotojų ir žvejų
draugijos garbės medžiotojo medaliu,
REGISTRAS

2022-01-01

 1.  Evaldas Dainauskas – buvęs Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas – 2016 m.
 2. Algimantas Kamičaitis – Alytaus MŽD valdybos narys, medžiotojų klubas „Žuvintas“ – 2016 m.
 3. Arūnas Laukaitis – buvęs Alytaus MŽD valdybos narys, medžiotojų klubas „Dainava“ – 2016 m.
 4. Darius Petuška – buvęs Alytaus MŽD valdybos narys, medžiotojų klubas „Daugis“ – 2016 m.
 5. Alvydas Šernas – Alytaus MŽD valdybos narys, medžiotojų klubas „Varėnė“ – 2016 m.
 6. Aurimas Truncė – buvęs Alytaus MŽD valdybos narys, medžiotojų klubas „Varčia“ – 2016 m.
 7. Dainius Micevičius – Alytaus MŽD valdybos narys, Dušnionių medžiotojų būrelis – 2016 m.
 8. Albertas Česonis – Alytaus MŽD valdybos narys, Punios medžiotojų būrelis – 2016 m.
 9. Robertas Šicus – Alytaus MŽD valdybos narys, Medžiotojų klubas „Krokialaukis“ – 2016 m.
 10. Aidas Golekas – Alytaus MŽD valdybos narys, Radžiūnų medžiotojų būrelis – 2016 m.
 11. Algimantas Rudzinskas – Alytaus MŽD valdybos narys, medžiotojų klubas „Sakalas“ – 2016 m.
 12. Arūnas Juozas Paršeliūnas – buvęs Alytaus MŽD valdybos narys, medžiotojų klubas „Sudvaja“ – 2016 m.
 13. Ričardas Burinskas – Alytaus MŽD valdybos narys, medžiotojų klubas „Tauras – 2016 m.
 14. Gintautas Radžiukynas – Alytaus MŽD valdybos narys, medžiotojų klubas „Simnas“ – 2016 m.
 15. Rolandas Micevičius – Alytaus MŽD valdybos narys, Dzūkijos medžiotojų klubas – 2016 m.
 16. Virgilijus Pranskevičius – Alytaus MŽD valdybos narys, Ūdrijos medžiotojų būrelis – 2016 m.
 17. Kęstutis Abeciūnas – Alytaus MŽD valdybos narys, medžiotojų klubas „Varčia“ – 2016 m.
 18. Juozas Magalenga – medžiotojų klubas „Dainava“ –  2016 m.
 19. Donatas Jakutis – medžiotojų klubas „Sakalas“, 2016 m.
 20. Marijonas Slavinskas –medžiotojų klubas „Daugis“ – 2016 m.
 21. Juozas Jaruševičius – medžiotojų klubas „Daugis“ – 2016 m.
 22. Vytautas Navickas – medžiotojų klubas „Krokialaukis“ – 2016 m.
 23. Vincas Virbickas – Punios medžiotojų būrelis – 2016 m.
 24. Sigitas Vasiliauskas – Punios medžiotojų būrelis – 2016 m.
 25. Tomas Daugirdas – medžiotojų klubas „Tauras“ – 2016 m.
 26. Antanas Karalukas – Ūdrijos medžiotojų būrelis – 2016 m.
 27. Sigitas Brusokas – medžiotojų klubas „Varčia“ – 2016 m.
 28. Jonas Gogelis – medžiotojų klubas „Varėnė“ – 2016 m.
 29. Giedrius Kantaravičius – medžiotojų klubas „Varčia“ – 2016 m.
 30. Jonas Bražinskas – medžiotojų klubas „Sudvaja“ – 2016 m.
 31. Jonas Račkys – medžiotojų klubas „Varėnė“ – 2016 m.
 32. Alfredas Daugirdas – medžiotojų klubas „Tauras“ – 2017 m.
 33. Albinas Stanulis – medžiotojų klubas „Varčia“ – 2017 m.
 34.  Antanas Tenenė – medžiotojų klubas „Varčia“ – 2017 m.
 35. Valdas Perlys – medžiotojų klubas „Dainava“ – 2021 m.
 36. Ramutis Matulevičius – medžiotojų klubas „Daugis“ – 2021 m.
 37. Romutis Bernardas Kunca – medžiotojų klubas „Simnas“ – 2021 m.
 38. Vaclovas Karalevičius – Punios medžiotojų būrelis – 2021 m.
 39. Saulius Marcinkevičius – Radžiūnų medžiotojų būrelis – 2021 m.
 40. Vytautas Kucevičius – medžiotojų klubo „Sakalas“ garbės medžiotojas – 2021 m.
 41. Vitas Blažauskas – medžiotojų klubas „Sudvaja“ – 2021 m.
 42. Virginijus Balynas – medžiotojų klubas „Tauras“ – 2021 m.
 43. Vladas Senūta – Ūdrijos medžiotojų būrelis – 2021 m.
 44. Albinas Varpukevičius – medžiotojų klubas „Varčia“ – 2021 m.
 45. Gintas Remeškevičius – medžiotojų klubas „Varėnė“ – 2021 m.
 46. Gintaras Ciganas – medžiotojų klubas „Vilko guolis“ – 2021 m.
 47. Algis Žėkas – medžiotojų klubas „Žuvintas“ – 2021 m.
 48. Bronislovas Stumbrys – buvęs Alytaus MŽD pirmininkas – 2021 m.
 49. Antanas Minkevičius – buvęs Alytaus MŽD pirmininkas – 2021 m.
 50. Aldona Lapkauskienė – buvusi ilgametė Alytaus MŽD darbuotoja – 2021 m.
 51. Saulius Lampickas – medžiotojų klubas „Sakalas“– 2022 m.

***