APDOVANOJIMAI

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijoje yra numatyti garbingi apdovanojimai labiausiai nusipelniusiems nariams: tiek medžiotojams, tiek ir žvejams.

1970 m. garbės medžiotojo ir žvejo medaliai

Nuo 1970 m. iki šių dienų pats aukščiausias ir garbingiausias apdovanojimas draugijos medžiotojui ir žvejui yra Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos garbės medžiotojo ar garbės žvejo vardas.

Per visą Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos gyvavimo laikotarpį už aktyvų dalyvavimą jos veikloje ir kultūringos medžioklės ir žvejybos tradicijų puoselėjimą garbės medžiotojo vardas buvo suteiktas dešimčiai Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos medžiotojų, o garbės žvejo vardas buvo suteiktas  keturiems mūsų Draugijos žvejams.

Dabartinis medalis “GARBĖS MEDŽIOTOJAS”

GARBĖS MEDŽIOTOJO vardas  už aktyvų dalyvavimą draugijos veikloje ir kultūringos medžioklės tradicijų puoselėjimą buvo suteiktas šiems Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos medžiotojams:

 1. 1999 m. – Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkui Evaldui Dainauskui,
 2. 2000 m. – buvusiam Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Alytaus skyriaus pirmininkui, ilgamečiam medžiotojų klubo „Sudvaja“ pirmininkui Valerijui Virginijui Laurinaičiui;
 3. 2000 m. – Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos nariui, ilgamečiam Radžiūnų medžiotojų būrelio pirmininkui Konstantinui Golekui;
 4. 2004 m. – Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos medžioklės žinovui Petrui Žvirbliui;
 5. 2004 m. – medžiotojų klubo „Sakalas“ medžiotojui Vladui Motiejūnui;
 6. 2005 m. – Radžiūnų medžiotojų būrelio medžiotojui Vladui Bendoriui;
 7. 2008 m. – ilgamečiam medžiotojų būrelio „Radžiūnai“  pirmininkui Alfonsui Kymantui;
 8. 2012 m. – Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos nariui, ilgamečiam medžiotojų klubo „Sudvaja“ pirmininkui Arūnui Juozui Paršeliūnui;
 9. 2016 m. – Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos nariui, vyresniajam medžioklės trofėjų ekspertui Algimantui Kamičaičiui;
 10. 2020 m. – gamtininkui, daugelio knygų apie medžioklę ir gamtą autoriui, medžiotojų klubo „Varėnė“ medžiotojui Algimantui Zubavičiui.
 11. 2021 m. – dabartiniam Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkui Vytautui Kucevičiui.

Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos žvejai, kuriems yra suteiktas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos GARBĖS ŽVEJO vardas:

 1. 1985 m. – Medžiotojų ir žvejų draugijos Alytaus skyriaus aktyviam žvejui, buvusiam draugijos valdybos nariui Vytautui Molneriui;
 2. 1986 m. – Medžiotojų ir žvejų draugijos Alytaus skyriaus aktyviam žvejui, buvusiam draugijos valdybos nariui Algimantui Vyturiui;
 3. 1991 m. – Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Alytaus skyriaus žuvininkei Aldonai Lapkauskienei;
 4. 2000 m. – Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos aktyviam žvejui, buvusiam draugijos valdybos nariui Vytautui Kašelioniui.

Šv. Huberto ordinas

2018 metais Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos nutarimu už ypatinmgus nuopelnus Lietuvos medžioklei buvo įsteigtas dar vienas garbingas draugijos apdovanojimas – ŠV. HUBERTO ORDINAS.

Jis gali būti suteiktas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos nariams ir kitiems asmenims tik už ypatingus nuopelnus medžioklei. Be to, jis skiriamas tik asmenims, kuriems jau suteiktas draugijos garbės medžiotojo vardas, ir pretendento nuopelnai Lietuvos medžioklei turi būti įvertinti respublikiniu ar tarptautiniu lygmeniu.

E.Dainauskas

Pirmasis Lietuvos medžiotojas, gavęs šį apdovanojimą, yra buvęs ilgametis Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos narys, CIC tarptautinis trofėjų teisėjas, aktyvus taisyklingos medžioklės ir gamtosaugos propaguotojas Evaldas Dainauskas. Šv. Huberto ordinas jam įteiktas 2019 metais.

A.Kamičaitis

Antrasis mūsų draugijos medžiotojas, tapęs Šv. Huberto ordino kavalieriumi, – ilgametis Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos narys, vyresnysis medžioklės trofėjų ekspertas –  Algimantas Kamičaitis, kuriam šį garbingą apdovanojimą 2021 m. birželio 2 d. nutarimu paskyrė Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos taryba.

 

Medalis MEDEINĖ

Be šių aukščiausių LMŽD apdovanojimų – Šv. Huberto ordino ir Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos garbės medžiotojo vardo, nuo 2008 m. labiausiai nusipelniusiems medžiotojams už indėlį į medžioklę, jos kultūros bei tradicijų puoselėjimą rajoninių draugijų mastu Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija yra įsteigusi dar vieną garbingą apdovanojimą. Tai – MEDALIS „MEDEINĖ“ (Medeinė – senovės lietuvių medžioklės deivė).

Už medžioklės tradicijų, kultūros propagavimą ir puoselėjimą, aktyvų dalyvavimą draugijos veikloje „Medeinės“ medaliu yra apdovanoti 29 Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos medžiotojai:

 1. 2011 m. – Radžiūnų medžiotojų būrelio medžiotojas Algirdas Radvilavičius;
 2. 2012 m. – medžiotojų klubo „Sudvaja“ medžiotojas Vitas Blažauskas;
 3. 2012 m. – medžiotojų klubo „Dainava“ pirmininkas Arūnas Laukaitis;
 4. 2012 m. – medžiotojų klubo „Simnas“ pirmininkas Gintautas Radžiukynas;
 5. 2013 m. – medžiotojų klubo „Sudvaja“ medžiotojas Algirdas Sidaras;
 6. 2013 m. – medžiotojų klubo „Varėnė“ medžiotojas Algimantas Zubavičius;
 7. 2013 m. – Ūdrijos medžiotojų būrelio medžiotojas Algirdas Jančiukas;
 8. 2014 m. – Radžiūnų medžiotojų būrelio  medžiotojas Jonas Dagilius;
 9. 2015 m. – Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos narys, medžiotojų klubo „Daugis“ medžiotojas Vytautas Kucevičius;
 10. 2015 m. – medžiotojų klubo „Sakalas“ medžiotojas Benas Rudzinskas;
 11. 2015 m.  – Radžiūnų medžiotojų būrelio medžiotojas Saulius Marcinkevičius;
 12. 2016 m. – medžiotojų klubo „Tauras“ medžiotojas Alvydas Kvajauskas;
 13. 2016 m. – medžiotojų klubo „Tauras“ medžiotojas Alfredas Daugirdas;
 14. 2016 m. – medžiotojų klubo „Sakalas“ pirmininkas Algimantas Rudzinskas;
 15. 2017 m. – Radžiūnų medžiotojų būrelio medžiotojas Petras Nevinskas;
 16. 2017 m. – medžiotojų klubo „Sudvaja“ medžiotojas Vitas Knyza;
 17. 2018 m. – medžiotojų klubo „Varčia“ medžiotojas Kęstutis Abeciūnas;
 18. 2018 m. – Radžiūnų medžiotojų būrelio medžiotojas Juozas Andriuškevičius;
 19. 2018 m. – Radžiūnų medžiotojų būrelio medžiotojas Gintautas Noreika;
 20. 2018 m. – Radžiūnų medžiotojų būrelio medžiotojas Alfonasas Kymantas;
 21. 2018 m. – medžiotojų klubo „Varėnė“ pirmininkas Alvydas Šernas;
 22. 2019 m. – medžiotojų klubo „Sudvaja“ medžiotojas Jonas Bražinskas;
 23. 2020 m. – medžiotojų klubo „Sudvaja“ medžiotojas Laimutis Urbanavičius;
 24. 2020 m. – medžiotojų klubo „Dušnionys“ medžiotojas Valius Packevičius;
 25. 2021 m. – Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos medžiotojas Česlovas Daugėla;
 26. 2021 m. – medžiotojų klubo „Sudvaja“ medžiotojas Vidmantas Stukas;
 27. 2021 m. – Radžiūnų medžiotojų būrelio pirmininkas Aidas Golekas;
 28. 2021 m. – medžiotojų klubo „Tauras“ pirmininkas Ričardas Burinskas;
 29. 2021 m. – Ūdrijos medžiotojų būrelio medžiotojas Stasys Danevičius;
 30. 2022 m. – medžiotojų klubo „Daugis“ medžiotojas  Ramutis Matulevičius;
 31. 2022 m. – Punios medžiotojų būrelio medžiotojas Vincas Virbickas;
 32. 2022 m. – medžiotojų klubo „Dainava“ medžiotojas Juozas Magalenga;
 33. 2022 m. – medžiotojų klubo „Tauras“ medžiotojas Gediminas Vitkauskas;
 34. 2022 m. – Ūdrijos medžiotojų būrelio medžiotojas Eugenijus Matulevičius;
 35. 2022 m. – medžiotojų klubo “Sakalas” medžiotojas Donatas Jakutis;
 36. 2023 m. – Radžiūnų medžiotojų būrelio medžiotojas Raimundas Kunevičius;
 37. 2023 m. – Dušnionių medžiotojų būrelio medžiotojas Saulius Tvorogas;
 38. 2023 m. –  medžiotojų klubo „Varėnė“ medžiotojas Jonas Račkys;

 

Taip pat 2008 metais labiausiai nusipelniusiems žvejams už indėlį į žvejybą rajoninių draugijų mastu, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija įsteigė dar vieną garbingą apdovanojimą – „PATRIMPO“ MEDALĮ. (Patrimpas – senovės prūsų ir lietuvių upių ir šaltinių dievas).

 Už aktyvų dalyvavimą draugijos veikloje ir kultūringos žvejybos tradicijų puoselėjimą apdovanotas kol kas tik vienas Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos narys – buvęs Simno žuvivaisos įmonės vadovas, medžiotojų klubo „Žuvintas“ pirmininkas Vydas Baravykas (2016 m.).