Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos teikiamų paslaugų įkainiai

2020-02-20 Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos valdyba nustatė tokius Alytaus MŽD teikiamų paslaugų įkainius:

Už saugaus elgesio medžioklėje ir praktinių medžioklės įgūdžių patikrinimą

   • draugijos medžiotojams ir neasocijuotiems medžiotojams, mokantiems mokesčius – nemokamai;
   • kitiems medžiotojams – po 20 eurų už kiekvienus nesumokėtus mokesčių metus, bet ne daugiau kaip 100 eurų.

Už medžioklės trofėjų apžiūras:

   • draugijos medžiotojams ir neasocijuotiems medžiotojams, mokantiems mokesčius – nemokamai

Ne draugijos nariams ar nemokantiems nario mokesčio nustatyti tokius įkainius:

   • už apžiūrėtus ir įvertintus danieliaus ragus – 25 eurai;
   • už apžiūrėtus ir įvertintus briedžio ragus – 20 eurai;
   • už apžiūrėtus ir įvertintus tauriojo elnio ragus – 15 eurų;
   • už apžiūrėtus ir įvertintus muflono ir stirnino ragus – 10 eurų;
   • už apžiūrėtas ir įvertintas šerno iltis ir kaukoles (bebro, barsuko, lapės, vilko) – 5 eurai;

Asmeniui, pristačiusiam daugiai kaip vieną tos pačios rūšies trofėjų, tai rūšiai taikoma 50 % nuolaida.

Už draugijos rengiamas medžioklės trofėjų parodas:

   • draugijos medžiotojams ir neasocijuotiems medžiotojams, mokantiems mokesčius – nemokamai

Ne draugijos nariams ar nemokantiems nario mokesčio nustatyti tokius mokesčius:

   • už apžiūrėtus ir įvertintus briedžio ragus – 30 eurų;
   • už apžiūrėtus ir įvertintus briedžio ragus – 25 eurai;
   • už apžiūrėtus ir įvertintus tauriojo elnio ragus – 20 eurų;
   • už apžiūrėtus ir įvertintus stirnino ragus – 15 eurų;
   • už apžiūrėtas ir įvertintas meškos ar vilko kaukoles – 15 eurų;
   • už apžiūrėtas ir įvertintas šerno iltis ir kaukoles (bebro, barsuko, lapės) – 10 eurų;

Asmeniui, pristačiusiam į parodą daugiau kaip vieną tos pačios rūšies trofėjų, tai rūšiai taikoma 50 % nuolaida.

Šaudyklos įkainiai:

Šaudymo egzaminai

  • draugijos nariui, laikančiam praktinių medžioklės įgūdžių patikrinimo (šaudymo) egzaminą – nemokamai;
  • medžiotojams, laikantiems praktinių medžioklės įgūdžių patikrinimo (šaudymo) egzaminą, kurie nėra draugijos nariai – 20 eurų žmogui (neskaitant amunicijos kainos);
  • draugijos organizuojamų pradedančiųjų medžiotojų kursų klausytojams, laikantiems šaudymo egzaminą – nemokamai;
  • kitų organizacijų/draugijų organizuojamų pradedančiųjų medžiotojų kursų klausytojams, laikantiems šaudymo egzaminą – 20 eurų žmogui (neskaitant amunicijos kainos).

Šaudymo treniruotės:

  • draugijos medžiotojui (1 asmeniui) ruošiantis praktinių medžioklės įgūdžių patikrinimo (šaudymo) egzaminui – nemokamai viena treniruotė. Tokių treniruočių laikas turi būti iš anksto suderintas su draugijos medžioklės žinovu;
  • šaudymo treniruotės draugijos nariams ir draugijos organizuojamų kursų klausytojams (1 asmeniui) – 25 centai už šūvį į stovintį ar bėgantį šerną šaudant kulka, bet ne mažiau kaip 5 eurai už vieną treniruotę. Tokių treniruočių laikas iš anksto turi būti suderintas su draugijos medžioklės žinovu.
  • Šaudymo treniruotės ne draugijos medžiotojui (1 asmeniui) – 50 centų už šūvį į stovintį ar bėgantį šerną šaudant kulka, bet ne mažiau kaip 10 eurų už vieną treniruotę. Tokių treniruočių laikas iš anksto turi būti suderintas su draugijos medžioklės žinovu.

***

PASIDALINK ŠIA ŽINIA SU KITAIS!