APIE MUS

Draugija vykdo šias funkcijas:

 • Tvarko ir kaupia Draugijos teisinę dokumentaciją;
 • Atstovauja valdžios institucijose medžiotojų interesus;
 • Gina medžiotojų teises teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose, kontroliuojančiose su medžiokle susijusiose organizacijose;
 • Tarpininkauja žemės, miškų savininkų ir medžiotojų interesams siekiant tarpusavio santykių gerinimo ir supratimo;
 • Dalyvauja norminių teisinių aktų projektų ruošime, atstovaujant medžiotojų ir medžioklėtvarkos bei medžiojamųjų gyvūnų interesus;
 • Teikia valstybinėms institucijoms medžioklės taisyklių, Valstybinės veterinarijos tarnyboms reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus savo siūlymus;
 • Dalyvauja LMŽD pravedamuose ir organizuojamuose renginiuose, teikia savo pasiūlymus  medžioklės ūkio tvarkymo klausimais;
 • Organizuoja medžioklės trofėjų kasmetines apžiūras, regionines medžioklės trofėjų parodas, regionines ir Draugijos šaudymo varžybas įvairius su medžiokle susijus renginius;
 • Organizuoja kursus, asmenims norintiems tapti medžiotojais ir                     pageidaujantiems kelti savo kvalifikaciją, tam turime sukūrę gerą mokomąją bazę;
 • Viešina ir platina mokslinę, švietėjišką, medžioklės tradicijas reglamentuojamą medžiagą;
 • Rašo ir publikuoja straipsnius susijusius su medžiojamosios gyvūnijos racionaliu naudojimu ir saugojimu;
 • Propaguoja ir remia valstybės vykdomą gamtosauginę programą;
 • Teikia visokeriopą paramą medžiotojams;  
PASIDALINK ŠIA ŽINIA SU KITAIS!