Temos Archyvai: NAUJIENOS

Gamtos tyrimų centras prašo pagalbos invazinių rūšių tyrimuose

Gamtos tyrimų centras prašo medžiotojų  būrelių pagal galimybes atsakyti į klausimus, kokių invazinių žinduolių (kanadinė audinė, mangutas, ondatra, meškėnas, nutrija) būrelio teritorijoje yra aptinkama ir koks jų gausumas.

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą

2020-06-01 d. šaukiamas Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos visuotinis narių susirinkimas

Susirinkimo darbotvarkė : Alytaus MŽD valdybos veiklos ataskaitos už 2019 metus tvirtinimas; Alytaus MŽD revizijos komisijos ataskaita už 2019 metus tvirtinimas; Alytaus MŽD metines finansines ataskaitos rinkinio (balanso, veiklos rezultatų ataskaitos ir kt.) už 2019 metus tvirtinimas; Einamieji klausimai. Detalesnė … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą

Priimti nauji Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pakeitimai, kas juose naujo ir (ne)naudingo medžiotojams?

Šių metų gegužės 8 d. LR Aplinkos ministras K. Mažeika pasirašė įsakymą „Dėl medžioklės  Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo. Šis aplinkos ministro įsakymas įsigaliojo nuo 2020 m. gegužės 9 d. Kaip matėme ir girdėjome iš visuomenės informavimo priemonių bei socialinių tinklų … Skaitykite toliau

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą

Medžioklės taisyklių pakeitimai

Šiandien Aplinkos ministras pasirašė įsakymą, kurio keičiama didelė dalis medžioklės taisyklių punktų. Pavyzdžiui: patikslinti kai kurių medžiojamųjų gyvūnų medžioklės terminai, atsirado naujų sąvokų (kaip pvz. „trukdymas medžioti“), saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimas turės būti atliekamas kas treji metai…

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą

Paskelbta temoje NAUJIENOS | Parašykite komentarą