MEDŽIOKLĖS TERMINAI

Medžiojamuosius gyvūnus medžioti leidžiama:

briedžius:
patinus – nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d. (tik medžiotojams selekcininkams);
antramečius patinus – nuo rugsėjo 1d. iki vasario 1 d. (tik medžiotojams selekcininkams);
pateles – nuo spalio 1 d. iki lapkričio 15 d.;
jauniklius – nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d.;

tauriuosius elnius:
patinus – nuo rugpjūčio 15 d. iki vasario 1 d. (tik medžiotojams selekcininkams);
pateles ir jauniklius – nuo spalio 1 d. iki sausio 15 d.;

danielius:
patinus – nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d. (tik medžiotojams selekcininkams);
pateles – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;
jauniklius – nuo spalio 1 d. iki vasario 1 d.;

stirnas:
patinus – nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. (tik medžiotojams selekcininkams);
pateles ir jauniklius – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

šernus
visus metus;

vilkus, paprastuosius šakalus 
nuo spalio 15 d. iki balandžio 1 d. (išnaudojus nustatytą vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau);

miškines ir akmenines kiaunes, juoduosius šeškus
nuo liepos 1 d. iki balandžio 1 d.;

barsukus
nuo spalio 1 d. iki gruodžio 1 d.;

pilkuosius kiškius
nuo lapkričio 3 d. iki vasario 1 d. (laukuose per medžioklės sezoną leidžiama organizuoti ne daugiau kaip 2 medžiokles varant, katilu ar grandine medžioklės plotų vienete, ne didesniame kaip 4000 ha, ir 4 medžiokles medžioklės plotų vienete, didesniame kaip 4000 ha). Apie konkrečias pilkųjų kiškių medžioklių laukuose datas iš anksto informuojamas AAD;

bebrus
nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 15 d.;

želmenines ir baltakaktes žąsis
nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d.;

didžiąsias antis, rudagalves krykles, klykuoles, kanadines bernikles
nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d.;

kuoduotąsias antis, laukius
nuo rugsėjo 15 d. iki gruodžio 15 d.;

perkūno oželius, slankas
nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d.;

fazanus
nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 1 d.;

keršulius
nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d.;

kovus, pilkąsias varnas
nuo liepos 1 d. iki kovo 1 d.;

lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas, ondatras – visus metus;

 

MEDŽIOKLĖS VARANT

medžiojamuosius gyvūnus (išskyrus suaugusius elninių žvėrių patinus (draudimas netaikomas medžiojant tauriųjų elnių ir briedžių antramečius patinus bei suaugusius tauriųjų elnių ir briedžių patinus varant tyliuoju būdu)) medžioti varant leidžiama nuo spalio 15 d. iki vasario 1 d., atsižvelgiant į Medžioklės taisyklių 15.2 punkte nustatytus atskirų medžiojamųjų gyvūnų rūšių medžioklės terminus.

Lapes, mangutus ir kanadines audines, miškines ir akmenines kiaunes, juoduosius šeškus medžioti varant ne miškuose leidžiama nuo spalio 15 d. iki balandžio 15 d. Kitais Medžioklės taisyklių 11 punkte nurodytais medžioklės būdais tam tikrus medžiojamuosius gyvūnus medžioti leidžiama Medžioklės taisyklių 15.2 punkte nurodytais terminais;

PASIDALINK ŠIA ŽINIA SU KITAIS!