Prieš tampant medžiotoju: į pagalbą būsimajam medžiotojui

20,00 

Kiekvieno, nusprendusio tapti medžiotoju, laukia ilgokas kelias ir ne vienas nelengvas išbandymas. Pirmasis – tai medžioklės egzaminas. Knyga „Prieš tampant medžiotoju“ padės pasirengti teoriniam medžioklės egzaminui, pasitikrinti savo žinias apie medžioklę, saugomus ir medžiojamuosius gyvūnus, ekologiją, biotechniją, medžioklės trofėjus, medžioklinius šunis, ginklus bei saugų elgesį su jais, medžioklės būdus, terminus, technologijas, medžiotojų pareigas, tradicijas ir kt. Leidinio tematika gana plati ir įvairi – pradedant medžioklės istorija nuo seniausiųjų iki dabartinių laikų ir baigiant praktiniais kasdieniais medžioklės dalykais. Knygoje temos išdėstytos glaustai, pateikta daug spalvotų iliustracijų, supažindinančių su retais saugomais gyvūnais, ypač paukščiais, apžvelgiami su medžiokle susiję dokumentai: Medžioklės taisyklės, Gyvūnijos bei Medžioklės įstatymai, kiti teisės aktai. Šis leidinys bus naudingas patarėjas visiems, nusprendusiems savo laisvalaikį susieti su medžiokle.

Medžioklė – malonus laisvalaikio užsiėmimas tik tiems, kurie myli gamtą ir yra pasirengę ją saugoti, tausoti bei saikingai naudoti jos turtus, išmano rašytas ir nerašytas taisykles, gerai pažįsta žvėris bei paukščius ir jaučia didelę atsakomybę už visą mus supančią Gyvybę.

—————————————

Prieš tampant medžiotoju: į pagalbą būsimajam medžiotojui /Regina Jokantaitė – BMK leidykla, Vilnius, 2018,  292 p.

Kategorija: