Priimti nauji Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pakeitimai, kas juose naujo ir (ne)naudingo medžiotojams?

Šių metų gegužės 8 d. LR Aplinkos ministras K. Mažeika pasirašė įsakymą „Dėl medžioklės  Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo. Šis aplinkos ministro įsakymas įsigaliojo nuo 2020 m. gegužės 9 d.

Kaip matėme ir girdėjome iš visuomenės informavimo priemonių bei socialinių tinklų skelbiamos informacijos, šis įsakymas sukėlė didelį atgarsį ir diskusijas visuomenėje, o ypač dėl medžioklės su lankais įteisinimo.

Taip pat savo nuomonę bei pastebėjimus dėl šių medžioklės taisyklių pakeitimų išsakė ir medžiotojai, iš kurių vieni pritarė šioms pataisoms, kiti tik iš dalies.

Noriu pabrėžti, kad Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, o tuo pačiu ir Alytaus medžiotojų ir žvejų draugija visada laikėsi ir laikosi principinės nuostatos, kad medžioklė turi būti tausojanti ir kultūringa. Todėl mūsų devizas „Kas netausoja, tas nemedžioja“ turėtų pasiekti kiekvieno medžiotojo sąmonę ir tapti svarbiausiu medžiotoju tikslu.

Šiais medžioklės taisyklių pakeitimais reikės jau nuo dabar vadovautis ir jų laikytis, todėl siūlau Jums visiems gerai susipažinti su šiais medžioklės taisyklių pakeitimais ir atkreipti dėmesį į kai kuriuos esminius pokyčius ir naujus dalykus, kurių nebuvo ankstesnėje medžioklės taisyklių redakcijoje.

Pastebėtina, kad pakeistų taisyklių 8 p. numato, kad kas treji metai medžiotojų organizacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius, valdymo organų sudarytos komisijos organizuoja medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą (anksčiau buvo 5 metai). Tačiau iki šio įsakymo įsigaliojimo atlikto saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo rezultatai ir juos patvirtinanti įrašo žyma medžiotojo biliete galioja pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nurodytus terminus, nustatytus iki šio įsakymo įsigaliojimo. Todėl iki 2020-05-09 d. medžiotojų išlaikytas saugaus elgesio medžioklėje ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo egzaminas dar galios 5 metus.

Pagal pakeistas medžioklės taisykles į medžiojamųjų įrankių bei priemonių sąrašą yra įtraukti durklas ir medžioklinis lankas(taisyklių 10.1.4. ir 10.1.5. p.), ko anksčiau taisyklėse nebuvo.

Medžioti lanku bus galima tik nuo 2022 m. balandžio 01 d. Kaip minėjau, dėl medžioklės lanku įteisinimo visuomenėje bei socialiniuose tinkluose užvirė karšta diskusija ir šio taisyklių punkto dėl medžioklinių lankų įteisinimo ateitis lieka su klaustuku. Manau, kad racionalus protas anksčiau ar vėliau nugalės.

Taip pat atkreiptinas dėmesys į pakeistų medžioklės taisyklių 10.26 punktą, kuris praplėtė medžioklinių prožektorių naudojimo galimybes medžioklėje. Dabar medžioklinius prožektorius, pritaisytus prie šautuvo, bus leidžiama naudoti medžiojant tykojant ne tik šernus, bet ir lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas ir ondatras, taip pat medžiojant su šunimis kai medžiojami invaziniai žvėrys (mangutai, paprastieji meškėnai, kanadinės audinės, nutrijos ir ondatros) arba ieškant sužeistų žvėrių.

Pakeistose medžioklės taisyklėse yra daug pakeitimų dėl žvėrių medžiojimo terminų. Štai briedžių patinų medžiojimo terminas yra pratęstas iki gruodžio 31 d. (taisyklių 15.2.1. p. ), nors anksčiau jis buvo iki gruodžio 15 d. Iš praktikos galiu pastebėti, kad perspektyviausi briedžių patinai ragus jau būna numetę lapkričio pabaigoje-gruodžio pradžioje, todėl pratęsus briedžių patinų medžiojimo terminą neatmetama ir klaidos galimybė. Bet manu, kad laikas parodys ar toks medžiojimo termino pratęsimas pasiteisins.

Taip pat, atkreiptinas dėmesys į tai, kad, nors medžioklės terminuose neliko  buvusio įrašo „tik medžiotojams selekcininkams“, Medžioklės taisyklių 14 punktas liko galioti kaip buvęs, todėl suaugusius elninių žvėrių patinus gali medžioti tik medžiotojo selekcininko kvalifikaciją turintis medžiotojas. 

Taip pat noriu atkreipti visų dėmesį į medžioklės taisyklių 15.2.4. punktą, kuris numato, kad  stirnų patinus galima medžioti nuo gegužės mėn. 1 d. iki spalio 31 d. Kaip matote stirninų medžiojimo sezonas yra paankstintas dviems savaitėmis (anksčiau stirnų patinus buvo leidžiama medžioti nuo gegužės 15 d.). Kiek teko bendrauti su kolegomis medžiotojais, daugelis iš jų tokiam stirninų medžioklės paankstinimui nepritaria. Akivaizdu, kad gegužės pradžioje nusivalę ragus būna tik patys perspektyviausi ir brandžiausi stirninai. Dauguma selekcinių stirninų vaikšto su pantais iki pat gegužės pabaigos ar dar ir vėliau. Be to, gegužės pradžioje dar ra pilnai suvešėję krūmai ir medžiai, o žolė ir pasėliai dar neaukšti, todėl stirną galima pastebėti ir už gero puskilometrio. Prie dabartinės medžiotojo ginkluotės ir amunicijos, tokiu laiku medžiojant stirninus žvėries ir medžiotojo jėgos yra nelygios ir jos daug palankesnės medžiotojui. Todėl medžiotojų klubams ir būreliams reikėtų rimtai pamąstyti ir nuspręsti ar verta pradėti stirninų medžioklę nuo gegužės 1 dienos. Juo labiau, kad medžioklės taisyklės to daryti nedraudžia ir tai turėtų būti kiekvieno medžiotojų klubo ar būrelio apsisprendimas.

Kitas svarbus medžioklės taisyklių pakeitimas (taisyklių 28 p.), kad limituojamų žvėrių sąraše neliko stirnų ir danielių, (tiek patelių, tiek patinų). Pagal naujai priimtus taisyklių pakeitimus,šiuo metu medžiojamieji gyvūnai, kurių medžioklė yra limituojama yra briedis, taurusis elnias ir vilkas. Todėl nuo šiol kiekvienas klubas savo nuožiūra, (aišku, atsižvelgdamas į esamą šių žvėrių populiaciją), spręs, kiek jie norės sumedžioti stirnų ir stirninų, Tas pats pasakytina ir apie tuos medžiotojų klubus ir būrelius, kurių plotuose yra nemažai danielių, todėl jie taip pat patys nuspręs dėl šių žvėrių sumedžiojimo limitų. Gerai tai ar blogai,sunku pasakyti, nes viskas priklauso nuo medžiotoklubo ar būrelio narių sąmoningumo. Ankstesnių metų patirtis (kai buvo iš limituojamų žvėrių sąrašo buvo išbraukta stirna) parodė kad, panaikinus šių žvėrių limitus, vienur stirnų populiacija netgi padidėjo, o kituose medžiotojų klubuose ar būreliuose ženkliai sumažėjo. Todėl kaip jau minėta visa tai priklauso nuo mūsų pačių sąmoningumo ir medžiotojų sąžinės.

Be to, noriu pažymėti, kad jau šį medžioklės sezoną bus draudžiama medžioti kanopinius žvėris visų dydžių šratais bei grankulkėmis (taisyklių 58.20 p.). Anksčiau toks reikalavimas buvo numatytas tik  nuo 2021 m. balandžio 1 d. Pastebėtina, kad iki šių medžioklės taisyklių pakeitimo, medžioti visų dydžių šratais ir grankulkėmis buvo draudžiama tik briedžius ir elnius, o nuo šių metų gegužės 9 d., šia amunicija medžioti yra draudžiama visus kanopinius žvėris. Todėl jau šį medžioklės sezoną tiek organizuojant medžiokles varant, tiek medžiojant ir kitais būdais, šratais ir grankulkėmis bus galime medžioti tik smulkiąją fauną.

Šiame straipsnyje aš išvardinau ir trumpai pakomentavau  mano nuomone pagrindinius ir svarbiausius medžioklės taisyklių pasikeitimus, įsigaliojusius nuo šių metų gegužės 9 dienos. 

Tačiau šiame 2020-05-08 d. LR Aplinkos ministro įsakyme yra ir daugiau kitų medžioklės taisyklių pakeitimų, turėsiančių įtakos tiek medžioklei, tiek su ja susijusiai veiklai.

Visa LR Aplinkos ministro 2020-05-08 įsakymo Nr. 258 „Dėl medžioklės  Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo kopija yra  patalpinta Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos interneto svetainėje www. medžiokle.org.

Kviečiu visus medžiotojus atidžiai susipažinti su šiais medžioklės taisyklių pakeitimais ir jais vadovautis medžioklių metu. Ar šie medžioklės taisyklių pakeitimai buvo racionalūs ir priimtini medžiotojų bendruomenei, manau, kad parodys laikas.

Tad prasidėjus naujam 2020-20201 medžioklės sezonui visiems Alytaus krašto medžiotojams linkiu gražių ir įsimintinų medžioklių, puikių trofėjų ir gero pabuvimo gamtoje – „Nei plauko, nei tauko“.

Alytaus medžiotojų ir žvęjų draugijos pirmininkas Vytautas Kucevičius

 

Įrašas paskelbtas temoje NAUJIENOS. Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

two × one =