TEISĖ

ALYTAUS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS DOKUMENTAI

Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos įstatai

Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos Valdybos darbo reglamentas

Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos Revizijos komisijos darbo reglamentas

Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos nario balsavimo raštu biuletenis

MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMAS IR TAISYKLĖS

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas

Lietuvos Respublikos Medžioklės taisyklės Suvestinė redakcija (2019-10-16 – 2021-03-31)

MEDŽIOKLĖS LIMITAI

Dėl Kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2017-2018 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo

Elninių žvėrių limitai 2018/2019m.

Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama

Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašas

ELNINIŲ ŽVĖRIŲ ATRANKA IR APŽIŪROS

Elninių žvėrių atrankinės medžioklės nuostatai ir Medžioklės trofėjų apžiūros tvarka

2018–2019 metų medžioklės sezono medžioklės trofėjų apžiūrų grafikas

MEDŽIOKLĖS DOKUMENTŲ BEI GYVŪNŲ STEBĖJIMO IR APSKAITOS FORMOS

Forma pildoma plėšrūnų apskaitai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „DĖL medžioklės dokumentų formų patvirtinimo“ Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2019-11-01)

Medžioklės lapas nuo 2019.11.01

Pranešimas AAD dėl kiškių medžioklės

MEDŽIOTOJŲ KURSŲ IR EGZAMINŲ TVARKA

Medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programa, Medžioklės egzamino tvarka

Medžiotojų selekcininkų kvalifikacijos suteikimo tvarka

GINKLAI IR ŠAUDYKLOS

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas

Šaudymo ir ginklo naudojimio tire ar šaudykloje tvarka

VETERINARIJA

Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai

Įsakymas B1-132 2016-02-17 Dėl privalomojo nurodymo vykdyti šernų populiacijos reguliavimą (Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba)

MOKESČIAI UŽ GAMTOS IŠTEKLIUS

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas

Aplinkosauginių mokesčių ir indeksavimo koeficientai

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracija
Versija 2020-01-16

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklės

PASIDALINK ŠIA ŽINIA SU KITAIS!