2019-12-18 Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos posėdžio sprendimai

2019-12-18 d. įvyko pirmasis naujai išrinktos Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos valdybos posėdis. Posėdis buvo pradėtas pateikiant valdybos nariams atliktą revizijos komisijos aktą apie Draugijos ūkinę ir finansinę būklę 2019 metais.

Susipažinus atliktos revizijos rezultatais paaiškėjo, kad Draugijos veikla buvo neūkiška, buhalterija buvo vedama aplaidžiai, todėl naujam išrinktam Draugijos pirmininkui bei naujajai valdybai teko nekoks palikimas –  skolos kreditoriams sudaro 4111,88 eurų. Todėl atsakomybė už tai tenka tiems asmenims, kurie iki šiol dirbo Draugijoje, o jų atsainus požiūris į Draugiją, bei medžiotojus privedė prie tokio rezultato. Šis Draugijos revizijos komisijos aktas yra startinė pozicija ir atsparos taškas nuo kurio darbą pradės naujai išrinktas Draugijos pirmininkas V. Kucevičius ir naujai išrinkta Draugijos valdyba.

Taip pat šiame posėdyje Draugijos valdyba pasitvirtina savo darbo reglamentą bei revizijos komisijos darbo reglamentą, patvirtino Draugijos etatinę struktūrą ir etatinių darbuotojų skaičių bei jų atlyginimo fondą. Atsižvelgiant į Draugijos prastą finansinę padėtį valdybos posėdyje nutarta patvirtinti pusės etato medžioklės žinovo etatinę pareigybę, mokant jam pusė minimalios algos kas mėnesį.
Patvirtinus etatinę struktūrą, Draugijos medžioklės žinovu nuo 2020 m. sausio 2 d. pradėjo dirbti Tomas Būdelis. T. Būdelis yra medžiotojas nuo 2015 metų, tačiau Draugijos veikloje jis ne naujokas, nes yra konsultavęs Draugiją informacinių technologijų klausimais, taip pat jis yra sukūręs ir padėjęs administruoti Draugijos internetinę svetainę. Naujai paskirtam Draugijos medžioklės žinovui linkime sėkmės naujame darbe. Medžioklės žinovo T. Būdelio kontaktiniai duomenys yra nurodyti mūsų internetiniame puslapyje, nuorodoje „Kontaktai“.

Šiame Draugijos valdybos posėdyje buvo išrinktas ir Draugijos pirmininko pavaduotojas. Juo tapo medžiotojų būrelio „Radžiūnai“ pirmininkas Aidas Golekas, kuris yra iniciatyvus ir aktyvus mūsų Draugijos valdybos narys.

2019-12-18 d. Draugijos valdybos posėdyje taip pat buvo nuspręsta tęsti gražią mūsų Draugijos tradiciją kas 3 treji metai organizuoti medžioklės ir žūklės trofėjų parodą. Kadangi 2020 metai Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijai yra jubiliejiniai metai, nes prieš 100 metų T. Ivanausko iniciatyva buvo įkurta Lietuvos taisyklingosios medžioklės ir žūklės draugija, todėl Draugijos valdybos posėdyje buvo nutarta 2020 m. rugsėjo mėnesį Alytaus kraštotyros muziejuje surengti Dzūkijos krašto medžioklės ir žūklės trofėjų parodą, skirtą Draugijos šimtmečiui paminėti.

Norime pažymėti, kad tokia informacija apie Draugijos veiklą ir jos valdymo organų priimamus sprendimus ateityje pastoviai bus skelbiama mūsų Draugijos internetiniame puslapyje, nes naujai patvirtintas Draugijos valdybos darbo reglamentas numato, kad visi draugijos valdybos priimti nutarimai yra skelbiami Draugijos internetiniame puslapyje, išskyrus atvejus kai dėl tam tikrų konfidencialumo ar kitų aplinkybių valdyba nusprendžia jų neviešinti. 

Be to, norime pranešti visiems medžiotojams ir žvejams, kad socialiniame tinkle „Facebook“ yra sukurta uždara Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos grupė. Visus medžiotojus ir žvejus kviečiame aktyviai jungtis prie šios grupės, nes informacija apie draugijos veiklą bus taip pat teikiama ir per šią mūsų Draugijos uždarą grupę.

Alytaus MŽD pirmininkas
Vytautas Kucevičius

Įrašas paskelbtas temoje NAUJIENOS. Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *