Medžiotojų globėjo – Šv. Huberto dienos paminėjimas Alytuje ir Raudonės pilyje

Šių metų lapkričio 3 dieną Alytaus medžiotojų ir žvejų draugija Alytaus kultūros centro patalpose surengė medžiotojų globėjo – Šv. Huberto dienos paminėjimą. Šventinė programa prasidėjo draugijos pirmininko Vytauto Kucevičiaus medžioklės kultūros ir istorijos parodos „Medžioklė – kitaip“ pristatymu. 

Į šį šventinį renginį susirinkęo daugiau kaip 120 draugijos medžiotojų, kurie turėjo galimybę susipažinti su V. Kucevičiaus daugiau kai 30 metų rinktais ir kauptais eksponatais medžioklės tematika. Draugijos pirmininkas susirinkusiems trumpai pristatė šios parodos idėją ir jos eksponatus.

 Todėl, tiek tiems kurie šią parodą aplankė, tiek tiems kurie jos nematė, trumpai papasakosiu šių parodos atsiradimo idėją. Šios kolekcijos pradžia prasidėjo prieš 30 metų man tapus medžiotoju, nes nuo pat pradžių mane traukė ne tik pats medžioklės procesas, bet man buvo įdomi pati medžioklės istorija, įvairių laikotarpių medžioklės tradicijos bei medžioklės kultūra. Todėl prieš 30 metų man pradėjus medžioti ir domėtis medžiokle istorine ir kultūrine prasme, pirmiausia aš pradėjau rinkti įvairią literatūrą medžioklės tema – knygas, žurnalus, kitus periodinius leidinius. Taip lyg ir nejučiom per šį laikotarpį susikaupė nemenka literatūros kolekcija – beveik 400 knygų, susijusių su medžiokle ir gamta (iš kurių lietuvių kalba yra virš dviejų šimtų), taip pat man pavyko surinkti praktiškai visus lietuviškus periodinius leidinius medžioklės tema, pradedadant nuo pirmo, dar 1927 m. prof. T. Ivanausko pradėto leisti lietuviško žurnalo „Medžiotojas“ iki dabartiniu metu einančio vienintelio lietuviško (tačiau leidžiamo latvių redaktorių) žurnalo apie medžioklės aktualijas – žurnalo „Medžioklė“. Pasirodo, kad tokių leidinių nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo buvo iš tiesų nemažai – iš viso suskaičiau, kad įvairiais laikotarpiais buvo išleista net 15 tokių periodinių leidinių. Kad susidarytų platesnis vaizdas kiek ir kokių periodinių leidinių apie medžioklės tema buvo leista Lietuvoje, šioje parodoje aš pristačiau tik po keletą egzempliorių iš visų iki šios dienos man žinomų ir Lietuvoje leistų periodinių leidinių medžioklės tema.

Bėgant metams mano domėjimosi medžioklės tema bei kolekcionavimo objektų ratas taip pat plėtėsi. Todėl be knygų, žurnalų ir  ir periodinių leidinių, aš pradėjau rinkti įvairių laikotarpių lietuviškus medžioklės dokumentus (medžiotojų draugijų nario bilietus, medžiotojų bilietus, leidimus medžioti, medžioklės liudijimus, leidimus laikyti medžioklinius ginklus, įvairius pažymėjimus ir t. t.) bei teisės aktus, reglamentuojančiais medžioklę ir su ja susijusi veiklą. (medžioklės įstatymus, jų vykdymo instukcijas, medžioklės taisykles, medžiotojų draugijų įstatus ir pan.). Šioje parodoje Jūs galėjote išvysti gana retai pasitaikančius tarpukario Lietuvos medžiotojų dokumentus bei pirmuosius nepriklausomos Lietuvos teisės aktus, reglamentuojančius medžioklę – 1920 m. laikinąsias medžioklės taisykles bei pirmąjį 1925 metų Medžioklės įstatymą ir jo vykdyti instukciją, 1934 m. medžioklės įstatymą, na ir suprantama ir šiuo metu galiojantį 2002 metų medžioklės įstatymą.

Kaip žinia viena iš gražiausių per ilgus metus susiformavusių medžioklės tradicijų yra medžioklės trofėjų parodos. Visų pirma tai yra medžioklės kultūros, jos tradicijų puoselėjimas ir ugdymas. Medžioklės parodose atsispindi taisyklingos ir tausojančios medžioklės supratimas, jos sąsajos su šalies istorija, kultūra, menu. Todėl labai džiaugiuosi, kad ir man per tuos 30 medžioklės metų yra pavykę sumedžioti ne vieną įspūdingą trofėjų, kurie parodose buvo įvertinti apdovanoti įvairių laipsnių diplomais. Paprastai kartu su apdovanojimais kiekvienas medžioklės trofėjų parodos dalyvis visuomet gaudavo ir tos parodos katalogą bei medalį. Atsiradus pas mane daugiau tokių medžioklės trofėjų parodų atributų (katalogų, medalių, plakečių), man kilo idėja surinti visų Lietuvoje vykusių medžioklės trofėjų parodų katalogus, medalius ir kitus apdovanojimus. Šioje parodoje aš taip pat pristatačiau tik nedidelį dalį skirtingų laikotarių mano surinktų Lietuvoje ir Pabaltijyje vykusių medžioklės trofėjų parodų katalogų, kartu su tų parodų medaliais ar kitokiais apdovanojimais.

Kadangi kalba pakrypo apie apdovanojimus, todėl noriu jums užsiminti apie dar vieną šios parodos ekspoziciją – Lietuvos medžiotojų apdovanojimus ir medžiotojų organizacijų bei pavienių medžiotojų klubų ar būrelių ženklus. Ši kolekcionavimo tema Lietuvoje yra labai siaura, nes tarpukario Lietuvoje iš viso buvo išleisti tik du ženklai skirti medžiotojams, kurių vieną galėjote išvysti šioje parodoje – tai Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos ženklas, kitas tarpukario ženklas – „Medžioklės sargas“ yra labai retas. Sovietmečiu Lietuvoje (ir tai tik nuo 1970 m.) buvo įsteigtas tik vienas apdovanojimas skirtas medžiotojams ir žvejams – garbės medžiotojo ir garbės žvejo medalis. Po nepriklausomybįs paskelbimo 1990 metais, ir Lietuvoje susikūrus keletui medžiotojus vienijančių organizacijų (LMŽD, medžiotojų sąjungai „Gamta“ Sūduvos medžiotojų sąjungai, Lietuvos medžiotojų draugijai) tokių apdovanojimo medalių ir ženklų padaugėjo. Praktiškai beveik visus šiuos Lietuvoje esamus medžiotojų apdovanojimus jūs galėjote išvysti šioje parodoje.

Taigi kaip matote medžioti galima ir kitaip – ieškant ir kolekcionuojant įvairius antikvarinius daiktus, meno kūrinius, literatūra, dokumentus ir kitus dalykus susijusius su medžiokle. Kaip jau minėjau medžioklė, kaip toks reiškinys visuomet turėjo ir turi  daug sąsajų su šalies istorija, kultūra, menu. Todėl ir šioje parodoje ne paskutinę vietą užima meno kūriniai medžioklės tema, kurie davo dvasia lyg ir apgaubė bei aprėmino kitus šios parodos eksponatus. Šalia jau mano paminėtų eksponatrų, susijusių su medžiokle, medžioklę mene šioje parodoje reprezentavo ir ant sienų kabantys paveikslai, įvairios meninės skulptūros, kišeniniai laikrodžiai, papuošalai, šaltieji medžiokliniai ginklai ir kiti meno dirbiniai.

Galiu drasiai teigti, kad  ši paroda buvo pirmoji ne tik Alytuje, bet ir visoje Lietuvoje, kurioje kaip įprasta buvo demonstruojami ne medžioklės trofėjai, o visai kiti eksponatai susiję su medžiokle, todėl neatsitiktinai jos pavadinas skambėjo – „Medžioklė – kitaip“.

Taigi po šios parodos pristatymo, medžiotojų globėjo Šv. Huberto dienos proga buvo pažymėti ir pagerbti labiausiai to nusipelnę mūsų Draugijos medžiotojai. Šiemet Šv. Huberto dienos proga už aktyvų dalyvavimą Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos veikloje, kultūringos  medžioklės populiarinimą, medžioklės tradicijų puoselėjimą bei ilgametį ir nuoširdų darbą saugojant ir puoselėjant Dzūkijos krašto gamtą, garbingu LMŽD apdovanojimu – „Medeinės“ medaliu buvo apdovanoti medžiotojų klubo „Tauras“ medžiotojas Gediminas Vitkauskas, medžiotojų klubo „Dainava“ medžiotojas Juozas Magalenga ir Ūdrijos medžiotojų būrelio medžiotojas Eugenijus Matulevičius, taip pat šia proga Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos garbės medžiotojo vardas ir medalis buvo įteiktas medžiotojų klubo „Sakalas“ medžiotojui Beniui Rudzinskui, medžiotojų klubo „Žuvintas“ medžiotojui Broniui Žiūkui, medžiotojų klubo „Sudvaja“ medžiotojui Juliui Antanui Žukui bei medžiotojų klubo „Tauras“ medžiotojui Alvydui Balynui.

Po tokių grąžių sveikinimų ir palinkėjimų visi medžiotojai ir jų šeimų nariai, susirinkę į Šv. Huberto dienos paminėjimą, šią šventę pratęsė Alytaus kultūros centro patalpose esančioje  kavinėje „Šventė Jums“. Čia susitikę įvairių mūsų Draugijos klubų medžiotojai dar ilgai aptarinėjo savo įspūdžius apie nepamirštamas medžioklių akimirkas.

Po poros dienų, š. m. lapkričio 6 d. Lietuvos medžiotojų ire žvejų draugija Raudonės pilyje labai šventiškai paminėjo Šv. Huberto dieną bei uždarė skaitlingiausią Lietuvos medžioklės trofėjų parodą „Raudonė – 2022“. Į šią šventę vyko ir mūsų Draugijos medžiotojai. Mūsų Draugija tam reikalui iš anksto užsakė autobusą, bei vykdė norinčių vykti į šią šventę medžiotjų registraciją. Tačiau gaila, kad paskutiniu momentu dalis medžiotojų, pageidusių vykti į šią šventę autobusu, dėl vienokių ar kitokių priežasčių atsisakė važiuoti. Tačiau dėl to jie tik turi tik gailėtis, nes šventė buvo tikai įspūdinga.

Ji prasidėjo iškilminga medžiotOjų eisena, kurią lydėjo mūsų Daugijos 100-čio renginyje dalyvavės medžioklinių ragų ansamblis „Kurtinys“. Po to, pilies kiemelyje, buvo laikomos Šv. Mišios už medžiotojus ir jų globėją Šv. Hubetą. Taip pat šventės metu vyklo medžiotojiškos sriubos virimo čempionatas, kurio  nugalėtoju tapo televizijos laidos „Medžioklės ragas“ komanda. Jų išvirtos sriubos teko ir man ragauti ir ji iš tiesų buvo netradicinė bei pasakiško skonio, kurios pagrindinis ingredientas buvo laukinė žasiena. Šią bei kitų virėjų komandų išvirtą sriubą kaip mat išsidalino ir ragavo šventės dalyviai. Šventės metu garbingais LMŽD apdovanojimais buvo apdovanoti nusipelnę LMŽD medžiotojai. Aukščiausias LMŽD apdovanojimas – Šv. Huberto ordinas buvo įteiktas ilgamečiui generalinės miškų urėdijos urėdui ir LMŽD tarybos nariui B. Sakalauskui, kiti draugijos medžiotojai buvo apdovanoti „Medeinės“ medaliais, o keletui medžiotojų buvo įteiktas Lietuvos didžiojo penketo prizas. Šią tikrai įspūdingą šventę užbaigė muzikinės grupės „Hiperband“ koncertas, kuri atliko legendinės grupės „Hiperbolė“ dainas.

Tad galime pasidžiaugti, kad medžiotojų globėjo Šv. Huberto diena buvo labai gražiai paminėta ne tik Alytuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose, o šios šventės kulminacinis akordas buvo respublikinė šio medžiotojų globėjo dienos paminėjimo šventė Raudonės pilyje.

Tad iki kitų gražių ir kulturingų medžiotojiškų renginių.

Medžioklei valio!!!!

Alytaus MŽD pirmininkas
Vytautas Kucevičius

Šventės nuotraukos (Foto: Saulius Račkys )

https://photos.app.goo.gl/XMHzfwgV3XNPs8sJ6

Įrašas paskelbtas temoje NAUJIENOS. Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *