Atidaryta medžioklės trofėjų paroda Alytuje

Šių metų rugpjūčio 22 d. 17 val. Alytaus kraštotyros muziejuje buvo atidaryta 7-oji Dzūkijos krašto medžioklės trofėjų paroda.

Jau daugiau kaip 20 metų Alytaus medžiotojų ir žvejų draugija rengia regionines Dzūkijos krašto medžioklės trofėjų parodas. Jos vyksta kas treji metai, na o ši paroda jau septintoji. Tokios medžioklės trofėjų parodos jau įvyko 2002, 2005, 2008, 2011, 2017 ir 2020 metais.

Ko gero viena įsimintiniausių ir sunkiausių organizacine prasme buvo praėjusi 2020 metų medžioklės trofėjų paroda, skirta LMŽD šimtmečiui paminėti. Nežiūrint į tai, kad tuo metu buvo pandemijos Covid-19 įkarštis ir visus varžė daugybė apribojimų, Alytaus medžiotojų ir žvejų draugija, nesulaužė savo tradicijų ir sėkmingai sugebėjo tokią parodą surengti.

Na o šioje 2023 metų Dzūkijos krašto medžioklės trofėjų parodoje, kurios trofėjai nuo šiandien iki rugsėjo 10 dienos bus eksponuojami Alytaus kraštotyros muziejuje, yra pateikiami Dzūkijos krašto, t.y. Alytaus, Varėnos, Lazdijų ir Prienų rajonų medžiotojų per paskutinius trejus metus sumedžioti ir ekspertų įvertinti bei pamatuoti briedžių, tauriųjų elnių, danielių, europinių stirninų ragai, šernų iltys bei kitų medžiojamų žvėrių (vilkų, bebrų, barsukų, lapių) kaukolės.

Į šią parodą Dzūkijos krašto medžiotojai iš viso pristatė 197 įvairius trofėjus. Trofėjų skaičiumi ši paroda galbūt ir nėra labai didelė, tačiau nereikia pamiršti, jog tai regioninė paroda, kuriai 2020-2023 metų medžioklės sezonų trofėjus pristatė medžiotojai tik iš pietinės Lietuvos dalies ir tik tuos trofėjus, kurie anksčiau nedalyvavo jokioje parodoje.

Šiemet į šią mūsų medžioklės trofėjų  parodą buvo pristatyta ­­7 briedžių ragai, 51 tauriųjų elnių ragai, 106 stirninų ragai, 7 danieliaus ragai, 6 vilko, 8 bebro, 1 barsuko, 1 lapės kaukolės ir 10 šerno ilčių. Kaip matyti iš parodoje eksponuojamų trofėjų, įspūdingiausias yra tauriųjų elnių ragų stendas. Iš šiai parodai pateiktų 51 tauriųjų elnių ragų net 49 iš jų buvo įvertinti medaliais, iš kurių 8 buvo įvertinti aukso, 20 sidabro ir 21 bronzos medaliais.

Palyginimui noriu pastebėti, kad pirmojoje 2002 metais surengtoje parodoje buvo pristatyta 27 elnių ragai, iš kurių 26 buvo įvertinti medaliais. Tačiau nereikia pamiršti, kad 2002 m. mūsų krašto regioninė paroda buvo organizuojama pirmą kartą ir į ją buvo pristatyti ir tie medžioklės trofėjai, kurie buvo sumedžioti ir parodose nedalyvavo dešimt ir daugiau metų. Na o štai į antrą 2005 metais vykusią Alytaus apskrities medžioklės trofėjų parodą buvo pristatyta tik 4 tauriųjų elnių ragai, nes joje buvo eksponuojami tik 2003-2005 metais sumedžiotų žvėrių trofėjai,  Todėl peržiūrėjus ir paanalizavus anksčiau mūsų rengtų medžioklės trofėjų parodų statistiką galime drąsiai teigti, kad elnių populiacija Dzūkijoje ženkliai didėja ir gerėja, o tuo pačiu galima pasidžiaugti mūsų medžiotojų atsakingumu ir atrankinės medžioklės reikalavimų laikymusi.

Taip pat šioje medžioklės trofėjų parodoje, kaip ir anksčiau vykusioje parodose, yra gausus stendas su stirninų ragais. Iš parodai pateiktų 106 stirninų ragų, 10 buvo įvertinti aukso, 35 sidabro ir 29 bronzos medaliais. Parodoje taip pat įspūdingos danielių ragų bei vilkų kaukolių kolekcijos.

Iš pateiktų 7 danielių ragų 2 buvo įvertinti aukso, 3 sidabro ir 1 bronzos medaliais, o iš parodai pateiktų 6 vilkų kaukolių, visos jos buvo įvertintos įvairių laipsnių medaliais. Taigi tiek danielių, tiek vilkų trofėjų mūsų parodose kaskart vis daugėja, o tai rodo, kad šių žvėrių populiacija pas mus irgi didėja. Tačiau to negalima pasakyti apie šernus ir jų trofėjus. Šių žvėrių vertinamas trofėjus yra iltys. Tačiau su kiekviena paroda jų mažėja ne tik kiekybine, bet ir kokybine prasme. Štai palyginimui pirmojoje 2022 m. parodoje buvo eksponuojama 20 šerno ilčių iš kurių didžioji dalis buvo įvertintos įvairaus laipsnio medaliais.

O štai į šių metų parodą buvo pateiktos tik 10 šernų ilčių, iš kurių tik 6 įvertintos medaliais. (1 aukso, 2 sidabro, 3 bronzos). Be abejonės tam įtaką turi ir tebesitęsianti Afrikinio kiaulių maro pandemija, tačiau ne mažiau tam įtakos turi ir klimato kaita bei medžiotojų papildomas gausus šių medžiojamųjų žvėrių šėrimas, dėl kurio jiems „dingta“ poreikis dirbti su iltimis, ieškant sau maisto. Taip pat šioje parodoje medaliais buvo įvertintos 8 bebro, (5 aukso, 2 sidabro, 1 bronzos), 1 barsuko 1 lapės kaukolė. Tai tokia būtų trumpa šios parodos trofėjų statistika, na o išsamūs šios parodos trofėjų bei jų autorių duomenys bus paskelbti šios parodos medžioklės trofėjų kataloge, kuris bus išleistas popieriniu formatu, o skaitmeninis šio katalogo variantas bus patalpintas Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos internetiniame puslapyje.

Tačiau be medžioklės trofėjų šioje parodoje lankytojai galės išvysti ir dar kitų įdomių dalykų ir eksponatų susijusių su medžioklės kultūra, jos istorija ir menu.

Kadangi tai jau septintoji Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos organizuojama medžioklės trofėjų paroda, todėl draugijos pirmininkas Vytautas Kucevičius yra surinkęs ir parodai pateikė  visų prieš tai vykusių šešių medžioklės trofėjų parodų katalogus ir šių parodų apdovanojimus (medalius). Tai irgi yra mūsų medžioklės istorijos dalis, todėl parodos lankytojai turės galimybę juos visus pamatyti, nes nūdienos tendencijos rodo, kad  ateityje parodų katalogai bus leidžiami ir saugomi tik skaitmeniniu variantu.

Taip pat šioje parodoje jūs turėsite galimybę pirmą kartą pamatyti gausią Lietuvos medžiotojų dokumentų kolekciją, pradedant nuo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 1918 metais ir baigiant šių dienų medžiotojų dokumentais (medžiotojų draugijų nario bilietus, medžiotojų bilietus, leidimus medžioti, medžioklės liudijimus, leidimus laikyti medžioklinius ginklus, įvairius pažymėjimus ir pan.).

Šių dokumentų stende bus galima išvysti dar 1920 metais prof. T. Ivanausko įkurtos Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės draugijos nario bilietus, pagrindinį tarpukario Lietuvos medžiojimo teisę suteikiantį dokumentą – medžioklės liudijimą, tarpukario Lietuvos leidimus turėti medžioklinį ginklą ir kt. Taip pat šiame stende jūs pamatysite kokie buvo ir kaip keitėsi medžiotojų dokumentai (medžiotojų bilietai, leidimai turėti ir nešioti ginklą, neetatinio gamtos apsaugos inspektoriaus pažymėjimai) pokario metais ir sovietinėje Lietuvoje. Akivaizdu, kad šiame stende jūs išvysite ir po nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. naudotus ir dabar dar naudojamus medžiotojų bilietus, kurie laikui bėgant taip pat keitėsi tiek savo išvaizda, tiek turiniu. Įdomumo dėlei norisi pastebėti, kad tokia didelė medžioklinių dokumentų kolekcija Lietuvoje viešai eksponuojama pirmą kartą.

Muziejaus lankytojai šioje parodoje turės galimybę išvysti praktiškai visus lietuviškus periodinius leidinius medžioklės tema, pradedant nuo pirmo, dar 1927 m. prof. T. Ivanausko pradėto leisti lietuviško žurnalo „Medžiotojas“ iki dabartiniu metu einančio vienintelio lietuviško (tačiau leidžiamo latvių redaktorių) žurnalo apie medžioklės aktualijas – žurnalo „Medžioklė“. Pasirodo, kad tokių leidinių nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo iki šių dienų buvo iš tiesų nemažai – iš viso įvairiais laikotarpiais buvo išleista net 15 tokių respublikinių periodinių leidinių.

Apie keletą tokių leidinių apie medžioklę iš viso teko mažai girdėti ir matyti, nes jų buvo išleista tik po keletą numerių ir tolimesnė jų leidyba dėl įvairių priežasčių vėliau nutrūko, kiti gi buvo leidžiami kiek ilgesnį laiką. Kad susidarytų platesnis vaizdas kiek ir kokių periodinių leidinių apie medžioklės tema buvo leista Lietuvoje, šioje parodoje pristatoma po vieną egzempliorių iš visų iki šios dienos žinomų ir iki šios dienos Lietuvoje leistų periodinių leidinių medžioklės tema.

Dar vienas labai malonus ir sveikintinas dalykas yra tai, kad šioje medžioklės trofėjų parodoje pirmą kartą savo atvirukų ir atvirlaiškių, susijusių su medžiokle ir gamta, kolekciją pristato Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos medžiotojų klubo „Simnas“ medžiotojas Ričardas Matonis.

Labai yra džiugu, kad mūsų medžiotojams medžioklė yra ne vien tik procesas tiesiogine to žodžio prasme, tačiau jiems rūpi ir kiti dalykai susiję su medžioklės istorija, tradicijomis ir kultūra. Taip pat norėčiau pristatyti ir kitą šios parodos dalyvį, kuris į šią parodą pristatė ne medžioklės trofėjų, o taip pat įvairius senovinius atvirlaiškius medžioklės ir gamtos tema. Taigi dalį savo atvirlaiškių iš savo labai didelės kolekcijos šiai parodai paskolino ir joje eksponuoja ir žinomas kolekcionierius vilnietis skulptorius Gediminas Kavaliauskas, kuris beje taip pat yra medžiotojas. Jo surinktų įvairių laikotarpių, žanrų ir šalių atvirlaiškių kolekcija jau buvo demonstruojama 2009 metais respublikinėje medžioklės trofėjų parodoje, vykusioje Bistrampolio dvare, Panevėžio rajone.

Tiek Ričardo Matonio, tiek Gedimino Kavaliausko atvirlaiškių ir atvirukų kolekcijos medžiotojus ir kitus parodos lankytojus supažindins su akimirkomis iš medžioklių, kurios vyko šimtą ar net daugiau metų atgal, taip pat jose galima pamatyti kokia buvo medžiotojų apranga, ginklai, medžioklės būdai ir tradicijos įvairiais istoriniais laikotarpiais. Be to, šiuose atvirlaiškiuose galima išvysti ir garsių pasaulio tapytojų sukurtų kūrinių šedevrų, medžioklės ir gamtos tema, iliustracijas.

Medžioklė, kaip toks reiškinys visuomet turėjo ir turi daug sąsajų su šalies istorija, kultūra bei menu. Todėl ir šioje Dzūkijos krašto medžioklės trofėjų parodoje ne paskutinę vietą užima ir meno kūriniai – tai ant sienų kabantys įvairių šalių dailininkų paveikslai medžioklės ir gamtos tema, kurie savo dvasia lyg ir apgaubia bei aprėmina visus šioje parodų salėje esančius medžioklės trofėjus, o visas šis medžioklės, meno ir istorijos junginys sukuria labai jaudinančią o kartu labai pagarbią gamtai ir medžioklei dvasią.

Taigi ši medžioklės trofėjų paroda tik dar kartą patvirtina ir parodo, kad Dzūkijos krašto medžiotojai rūpinasi, saugo savo krašto medžiojamus gyvūnus bei juos atsakingai medžioja, laikydamiesi selekcinės, tausojančios ir kultūringos medžioklės principų. Kaip ir kiekvienos, taip ir šios parodos organizatoriai tikisi, kad ją aplankys ne tik medžiotojai, tačiau ir daug su medžiokle nieko bendra neturinčių žmonių, o ypač jaunimo, kuriems ši paroda padės suprasti, jog medžioklė nėra vien tik pramoga ar laisvalaikio praleidimo būdas, tačiau medžioklė yra sudėtinę gamtosaugos dalis ir didelė atsakomybė prieš gamtą ir medžiojamus žvėris, o sumedžiotų žvėrių trofėjai yra svarbi mūsų medžioklės kultūros paveldo dalis.

Šios 7-ios Dzūkijos krašto medžioklės parodos organizatoriai dėkoja šios parodos medžioklės trofėjų vertinimo komisijai už pasiaukojantį, sklandų ir objektyvų darbą vertinat ir matuojant parodos trofėjus. Tai pat didelį „Ačiū“ tariame tiems mūsų draugijos medžiotojams, kurie atsiliepė į prašymą padėti šiuos trofėjus suvežti į muziejų ir juos sukabinti bei atlikti dar daug kitų darbų, be kurių šios parodos atidarymas būtų neįsivaizduojamas. Todėl tik gausaus šių medžiotojų – talkininkų būrio pagalba mums pavyko greitai ir skoningai suruošti šią parodą.

  Taip pat Alytaus medžiotojų ir žvejų draugija nuoširdžiai dėkoja Alytaus kraštotyros muziejui bei jo vadovei Aušrai Jurčiukonienei už suteiktą galimybę muziejaus patalpose eksponuoti mūsų medžioklės trofėjus bei už mūsų bendras pastangas siekiant parodyti kokia gausi ir įdomi yra mūsų krašto laukinė gyvūnija, o medžioklės trofėjų parodos yra neatsiejama medžioklės kultūros ir medžioklės tradicijų puoselėjimo dalis.

Kviečiame visus besidominčius gamta, medžiokle bei jos istorija atvykti aplankyti šią parodą.

Alytaus medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas
Vytautas Kucevičius

Renginio nuotraukų galerija >>>
Zitos Stankevičienės ir Šarūno Maigio nuotr.

Įrašas paskelbtas temoje NAUJIENOS. Išsisaugokite pastovią nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *